Huis der Wijsheid voor Islamstudies en Educatie

Bilindiği üzere vakfımız, iki yıldan beri ilmi ve akademik faaliyetlerde bulunmaktadır. Sizlerden ve Avrupa’nın değişik yerlerinden gelen farklı teklifleri de dikkate alarak, güçlü bir akademik kadro ile online ilâhiyat eğitimine başlamaya karar verdik.

Online ilahiyat eğitimi, toplamda 3 yıl olmak üzere 6 dönemden oluşmaktadır. Eğitimin ilk dönemi,  19 Eylül 2020 Cumartesi günü başlayıp 9 Ocak 2021’de sona erecektir. İkinci dönem ise 6 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayıp 12 Haziran 2021’de sona erecektir.

Sınavlar online olarak yapılacaktır. Her dönemde toplam 6 ders alınacak ve 3 yıllık eğitim boyunca toplam kredi saati, 180 olacaktır.

Dersler online platformdan (Teams) işlenecek ve her dersin süresi, haftalık 1 saat olacaktır. Bu sürenin de 50 dakikası hoca anlatımı, 10 dakikası da soru-cevap şeklinde olacaktır.

Ders saatleri Cumartesi 10:00 dan 15:00’e kadar 4 ders şeklinde, Pazar ise 12.00’da başlayıp 14:00’e kadar 2 ders şeklinde planlanmıştır. Derslerden en iyi bir şekilde istifade etmek için,  dersleri canlı takip etmek oldukça önemlidir. Ancak zaman zaman bu imkânı kaçıranlar için derslerin kaydı tutulacak, böylelikle öğrencilerimiz istediği zaman dersi dinleyebileceklerdir.

Bir dersten başarılı olmak için derslerin o/o60’na iştirak etmiş olmak ve her dersten dönem sonunda yapılacak testlerde en az 50 puan almak şartı vardır.

Eğitim ücreti olarak Avrupa aylık 60 Euro (yıllık 600 euro); Amerika kıtası için  70 dolar (yıllık 700 dolar), bunların dışındaki ülkelerde ise 30 euro (yıllık 300 euro) olacaktır. Miktarı belirtilen ücretler,  10 ay taksitli olarak da ödenebilecektir.

İslami ilimler alanında bilgi elde etmek ve kaynaklarından bu bilgileri öğrenmek isteyenler için, bulunmaz bir fırsat olan bu ilim yolculuğunda, sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Akademik kadromuz, alanında uzman hocalarımızdan oluşmaktadır.

Birinci Dönem dersleri:

 • Kur’an-ı Kerim Okumaya Giriş
 • Arapçaya Giriş
 • İslam Bilimlerine Giriş
 • İslam İnanç Esasları
 • Kur’an-ı Kerim’i Anlama Yöntemi
 • Ana Hatlarıyla Hadis İlmi

Sonraki dönemlerde verilecek derslerden bazıları:

 • Kur’an’ın Ana Konuları
 • Kur’an Tarihi
 • Kur’an-ı Kerim Okuma Teknikleri
 • Fıkıh Usulü, Arap Dili ve Grameri 1, 2
 • Dinler Tarihi
 • Felsefe
 • Ahlak Hadisleri
 • İslam İbadet Esasları
 • Akademik Araştırma Teknikleri
 • Psikoloji ve Manevi Rehberlik
 • Avrupa’daki Müslümanlar
 • Örnek Tefsir Metinleri
 • Çağdaş Dini Akımlar
 • Bilim Tarihi
 • Siyer
 • Tasavvuf Tarihi
 • Arapça Metin Okumaları
 • Din Eğitim, Sosyoloji
 • Hadisleri Anlama ve Yorumlama Metotları
 • İslam Düşünce Tarihi
 • İslam Hukuku (Ticaret veya Aile)
 • Güncel Tefsir Tartışmaları
 • Avrupa’daki Müslümanların Fıkhi Problemleri
 • Sosyal Bakım Hizmetleri
 • Dini ve Sosyal İletişim Teknikleri
 • İslam Sanatları
 • Akademik Makale Yazma Teknikleri/Seminer

Kayıt Formu

  Lise Diploması Örneği:
  Pasaport veya Kimlik Örneği: