Sophia Academy

Huis der Wijsheid voor Islamstudies en Educatie

Sophia Academy, Huis der Wijsheid voor Islamstudies en Educatie, is een non-profit organisatie die is opgericht in 2018. Het hoofddoel van de organisatie is om informatie te verschaffen over de islam. Sophia Academy zet zich ook lokaal in voor projecten van interreligieuze samenwerking en dialoog met de gemeenschappen van verschillende geloofstradities om vrede, begrip en wederzijds respect te bevorderen.

Onze missie is om de Nederlandse samenleving te dienen door zowel te informeren over de islam volgens de leer van de Koran, de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) als door het aanbieden van cursussen, lessen, thema-avonden en lezingen.

Sophia Academy biedt een positief en begrijpelijk perspectief voor moslims in hoe om te gaan met de uitdagingen van het moderne leven zonder de islamitische traditie los te laten.