Sophia Academy

Huis der Wijsheid voor Islamstudies en Educatie

Sophia Academy, Huis der Wijsheid voor Islamstudies en Educatie, is een non-profit, niet-gouvernementele en niet-partijgebonden organisatie, opgericht in 2018. Het hoofddoel van de organisatie is om informatie te verschaffen over islam. Sophia Academy zet zich ook lokaal in voor projecten van interreligieuze samenwerking en dialoog met de gemeenschappen van verschillende geloofstradities om vrede, begrip en wederzijds respect te bevorderen.

Sophia Academy is een instelling die verlichting biedt aan iedereen die wijsheid zoekt over de islam. Onze missie is om de Nederlandse samenleving te dienen door zowel op normatieve wijze te informeren over de islam volgens de leer van de Koran, de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en de islamitische kennis als door het aanbieden van objectiviteit-strevende religiewetenschappelijke lessen.

Gezien de noodzaak om de hedendaagse moslims te helpen en te begrijpen hoe deze omgaan met de uitdagingen van het moderne leven en tegelijkertijd vast te houden aan de islam, biedt Sophia een positiever en begrijpelijker perspectief.