Huis der Wijsheid voor Islamstudies en Educatie

Sophia Academy is al ruim twee jaar actief in het organiseren van wetenschappelijke en academische activiteiten. Gezien het grote animo voor deze lessen vanuit Nederland maar ook vanuit andere landen hebben wij besloten om nu ook online theologie lessen te starten in de vorm van een opleiding. De lessen zullen Turkstalig zijn.

Duur opleiding

De opleiding bestaat uit 6 semesters, die in totaal binnen 3 jaar afgerond worden. De eerste opleidingsperiode start op zaterdag 19 september 2020 en eindigt op 9 januari 2021. Het tweede termijn begint op zaterdag 6 februari 2021 en eindigt op 12 juni 2021.

Examinering

De examens worden online afgenomen. In elk semester zullen in totaal 6 cursussen worden gevolgd. Het totaal aantal lesuren gedurende deze 3-jarige studie zal 180 uur zijn.

Om succesvol te zijn in een cursus en te slagen, is het noodzakelijk de cursussen bij te wonen en minimaal 50 punten te behalen voor de toetsen die aan het einde van elke cursus moeten worden afgelegd.

Locatie

De lessen worden gegeven via het online platform MS Teams.
De duur van elke les is 1 uur per week. Dit uur bestaat voor een deel uit hoorcolleges (50 min) en voor een deel (10 min) uit vragen en antwoorden van de cursisten.

Dag en Tijdstip

De lesuren zijn gepland op zaterdag van 10:00 uur tot 15:00 uur (4 lessen) en op zondag van 12:00 uur tot 14:00 uur (2 lessen).

Opname lessen

Om het maximale uit de lessen te halen, is het erg belangrijk om de lessen live te volgen. De lessen worden opgenomen voor degenen die deze kans missen, zodat deze cursisten naar de les kunnen luisteren wanneer het hen uitkomt.

Kosten

Het collegegeld voor cursisten uit Europa bedraagt ​​60,- euro per maand, dat komt neer op 600,- euro per jaar.
Voor cursisten uit Amerika bedraagt het collegegeld 70,- dollar per maand, wat neerkomt op 700,- dollar per jaar.
Voor de overige landen bedraagt het collegegeld 30,- euro per maand, wat overeenkomt met 300,- euro per jaar.
Het collegegeld kan in termijnen van 10 maanden worden betaald.

Onze academische staf, bestaande uit deskundige professoren, zien je graag gedurende deze wetenschappelijke reis! Een zeldzame kans voor degenen die informatie willen verkrijgen op het gebied van islamitische wetenschappen en theologie.

Vakken uit het eerste semester:

 • Inleiding tot het lezen van de koran
 • Inleiding tot het Arabisch
 • Inleiding tot islamitische wetenschappen
 • Principes van het islamitisch geloof
 • Methode om de Koran te begrijpen
 • Hadith wetenschappen

Lessen van het volgende semesters:

 • Hoofdonderwerpen van de Koran
 • Koranleestechnieken
 • Fiqh-methode
 • Arabische taal en grammatica
 • Geschiedenis van religies
 • Filosofie
 • Morele hadiths
 • Principes van islamitische aanbidding
 • Academische onderzoekstechnieken
 • Psychologie en spirituele begeleiding
 • Moslims in Europa
 • Voorbeeldexegese-teksten
 • Hedendaagse religieuze bewegingen
 • Geschiedenis van de wetenschap
 • Soefisme geschiedenis
 • Lezingen in Arabische tekst
 • Religieus onderwijs
 • Sociologie
 • Methoden voor het begrijpen en interpreteren van hadiths
 • Geschiedenis van het islamitische denken
 • Islamitisch recht
 • Huidige Tafsir-discussies
 • Jurisprudentieproblemen van moslims in Europa
 • Sociale zorg
 • Religieuze en sociale communicatietechnieken
 • Islamitische kunst
 • Academische papieren schrijftechnieken