Deze dagen zijn uniek in de verschillende tradities. Uniek in de zin van dat bijvoorbeeld de Goede Vrijdag en de Laylat al-Beraet (De nacht van de Verlossing) dit jaar op de zelfde dag vallen. Voor ons de reden om daar even stil bij te staan.

In de naam van God [Allah], de Barmhartige, de Erbarmer.

  1. Hâ. Mîm.
  2. Bij het boek [de Qur’an] dat duidelijk is in zichzelf en duidelijk de waarheid toont.
  3. Wij hebben hem [de Qur’an] in een gezegende nacht neergezonden; Voorwaar, Wij hebben (de mensheid vanaf zijn schepping al) steeds weer gewaarschuwd.
  4. In die nacht wordt iedere zaak afzonderlijk bepaald en voor wijze doeleinden bestemd,
  5. als een beschikking uitgebracht van Onze kant; ongetwijfeld hebben Wij steeds weer boodschappers uitgezonden (vanuit de engelen en mensen om onze decreten en leiding te verkondigen),
  6. als een genade van jouw Heer. Ongetwijfeld is Hij de Alhorende, de Alwetende.

Een gezegende nacht

Deze eerste zes verzen van Soera Ad-Doechaan gaan volgens de sahaba Ikrima en andere commentatoren van de Qur’an waren van mening dat “de gezegende nacht” gaan om de 15de van Sha’ban, de Laylat Al-Baraat, de nacht van de verlossing, de meerderheid van de commentatoren zijn echter van mening dat het in deze Soera gaat om Laylat al-Qadr, de nacht van de Beschikking.

Deze nacht, de Laylat Al-Baraat, is een gezegende nacht. Een nacht waarin wij de mogelijkheid krijgen om verlost te worden van onze zondes. Allah, de Verheven, daalt tot de hemel van de aarde neer (niet letterlijk) en vraagt: “Is er iemand die op zoek is naar mijn vergiffenis? Ik zal hem vergeven.” – (Ibn Maadjah.)

Allah stelt in deze nacht vast wie er in het komend jaar zullen sterven en wie er geboren zullen worden. Moslims herdenken in deze “gezegende nacht” dat de Qur’an door God in zijn geheel naar de wereld werd gezonden. In deze nacht wordt het onderhoud en het leven van de mensen onderzocht en aan de moslims vergeving en zegeningen geschonken.
Het is een nacht van gebed en meditatie, vergeving van zonden en bepaling van het lot. Deze gebeurtenis wordt ook wel ‘nacht van de vergeving’ genoemd; er wordt aan Allah gevraagd de gestorvenen hun zonden te vergeven. In de moskee wordt ook druk gebeden ter voorbereiding van de Ramdan, die twee weken later begint. (Bron: De Qur’an, Ahadith en sahih.nl)

Een gelukkige samenloop van dingen laat ons zien dat wij als moslims deze heilige nacht Laylat Al-Baraat en onze christelijke medelanders de Pasen vieren.

– 1 – Belangrijkste christelijk feest

Pasen wordt gezien als het belangrijkste christelijke feest. Het wordt in de religieuze traditie hoger aangeslagen dan Kerstmis of Pinksteren. Pasen is het feest van het leven van de hoop, van het leven na de dood.

– 2 – Goede Vrijdag

Volgens de christelijke traditie werd Jezus op Vrijdag om 09.00 uur gekruisigd. Om 12.00 uur werd het donker en om 15.00 uur overleed Jezus Christus. Voor zonsondergang werd hij begraven.

(Bron: BN De Stem)