Skip to content

De positie van de vrouw in de Islam

Het dragen van hoofddoek en vele andere aspecten van moslimvrouwen roepen veel vragen op bij velen over de positie van de vrouw in de islam, omdat het vaak geassocieerd wordt met oppressie en submissiviteit van de vrouw. In deze conferentie wordt aan de hand van de Koranteksten en overleveringen van Profeet Mohammed (saw.), stilgestaan bij het onderwerp ‘positie van de vrouw in de Islam’. Ook wordt het onderwerp vergelijkend benaderd met de Bijbelteksten.