Skip to content

De tolerantie van Rumi en zijn hedendaagse vertolking l Prof. Dr. Pim Valkenberg

Rumi is een belangrijke en een zeer geliefde mysticus in de islamitische, maar vooral ook in de westerse wereld. Hij staat bekend om zijn tolerantie en onvoorwaardelijke naastenliefde.
In deze conferentie wordt samen met Prof. Dr. Pim Valkenberg gesproken over de tolerantie en de godvruchtigheid van Rumi (Mewlana Djelaleddin Rumi), over het belang ervan heden ten dage en over zijn hedendaagse vertegenwoordigers in de wereld. Ook vertelt Prof. Dr. Pim Valkenberg over zijn ervaringen omtrent interreligieuze dialoog in Nederland en Amerika.