Skip to content

Veel moslims zoeken asiel in Europa en Nederland

Waarom komen zoveel moslims naar Christelijke Europa om asiel aan te vragen? In deze conferentie wordt door De Heer Gerrit Steunebrink, em. Goddienst en cultuurfilosoof aan de RU, een voordracht gehouden waarin de volgende vragen centraal staan:

1. Is Nederland een beter islamitisch land, dan de zogenaamde moslimlanden?
2. Waarom komen veel moslims naar Nederland en andere Eu landen om asiel aan te vragen?
3. Wat zegt het onderzoek van Scheherazade S. Rehman en Hossein Askari (2010), over in hoeverre islamitische landen islamitisch zijn?