Skip to content

Verlossing door verzoening

Verlossing door verzoening? Een vergelijkende benadering tussen de christelijke en islamitische tradities.
In deze conferentie wordt samen met Prof. Dr. Nico Schreurs gesproken over of en hoe gelovigen van God/Allah door diens erbarmen, mededogen en vergeving verlossing kunnen verwachten en uiteindelijk een oordeel over hun leven vormen.