Skip to content

Sophia Academy

Sophia Academy 2018 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluşun temel amacı, İslam hakkında bilgi sunmaktır. Sophia Academy, farklı din ve kültürden insanlarla bir araya gelip, karşılıklı saygı ve barışı temin eden ortak çalışmaları yapmayı hedefleyen bir vakıftır.

Vizyonumuz

Sophia Academy farklı proje ve programlarla islam hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere doğru bilgi vermeyi hedefleyen bir kurumdur. Gerek 3 yıllık online ilahiyat sertifika programıyla, gerek farklı konu ve alanlardaki sertifika programlarıyla gerekse de türkçe ve hollandaca aylık tertip edilen konferanslarla islam hakkında eğitici programlara ön ayak olmaktadır. Bu tür programlarla bir yandan öğrencilerimizin kalbi, ruhu ve mantığı ile İslami ilimler konusunda bilgi edinmelerini ve eleştirel bir tavır benimsemelerini sağlamak diğer yandan da insanların inançlarını veya dünya görüşlerini tam bir özgürlük içinde yaşamalarını amaçlamak için toplumsal ve sosyal hayata katkıda bulunmak istiyoruz.

Temel değerlerimiz:

  • İslami: Kimliğimizin temeli.

  • Bilimsel: Eğitimi Kuran ve Hadis çalışmaları temelinde düzenliyoruz.

  • Güvenilir: Yaptıklarımızı anlatıyor, anlattıklarımızı yapıyoruz.

  • İlgili: Eğitim vermeye ek olarak, topluma dahil oluyoruz ve sosyal sorunların üstesinden gelmek için ortak sorumluluk hissediyoruz.

Misyonumuz

Kur’an ve Hz. Muhammed’in öğretilerine göre İslam hakkında bilgi vererek ve ayrıca kurslar, dersler, tema akşamları ve konferanslar sunarak Hollanda toplumuna yardımcı olmaktır.

Sophia Academy, İslam geleneklerini bırakmadan modern yaşamla nasıl başa çıkılacağı konusunda Müslümanlara olumlu bir bakış açısı sunmaktadır.

Vakıf Yonetim Kurulu / İdari Kadro

Bahattin Ayyıldız

Sophia Academy Vakfı Başkanı

Emrullah Erdem

Sekreter

Mehmet Doğanbaş

Muhasip