Skip to content

Bu başlık altında vakfımız bünyesindeki eğitim faaliyetlerinde görev yapan hocalarımızın, akademik ve sosyal hayata dair kısa yazıları sizlerle paylaşılacaktır. Hedefimiz her hafta bir yazıyı sizlerle ulaştırabilmektir.

KUR’ÂN’DA HZ. İSA’NIN (A.S.) DOĞUMU | Prof. Dr. Muhittin AKGÜL

Kur’ân’a göre peygamberler, her devirde Allah Teala tarafından gönderilmiş özel görevli kişilerdir. 25 peygamberin adı açıkça zikredilirken, bunların dışında adları geçen üç kişinin peygamber olup olmadığıyla ilgili olarak, İslam İlahiyatında
Devamını Oku >>

Verme Ahlâkı! | Prof. Dr. Muhittin Akgül

Başlık sizlere biraz şaşırtıcı gelebilir. Vermenin de bir ahlâkı olur mu hiç? Evet vermenin de bir ahlâkı vardır ve ona göre yapılmalıdır. Bu ahlâka uyulmadan icrâ edilen bir verme faaliyeti,
Devamını Oku >>

Peygamberlik ve onun son temsilcisi HZ. Muhammed (S.A.S.) | Prof. Dr. Muhittin Akgül

Yaratılışın gayesi, marifet-i İlâhidir. Bu marifete ermede rehber, Yüce Yaratıcı’nın insanların içlerinden seçmiş olduğu peygamberlerdir. İlk insan, aynı zamanda ilk peygamberdir. İnsanlık tarihinin farklı zaman dilimlerinde, aklın ulaşamadığı noktalarda yol
Devamını Oku >>

Talihsiz Bir Kanun: Mecelle-i Ahkam-ı Adliye | Prof. Dr. Osman Kaşıkçı

Giriş Mecelle, Osmanlı Devleti’nde 1868-1876 yılları arasında ki¬taplar halinde hazırlanarak yürürlüğe girmiş olan İslâm özel hukukunun bir kısmının yer aldığı kanun kitabının kısaltılmış ismidir. Asıl ismi, adliyeye ilişkin hükümler mecmuası
Devamını Oku >>

Semadan inen sofra yüce Kur’an | Prof. Dr. Muhittin Akgül

Yeryüzü her devirde İlahi mesaja muhatap olmuş ve Yüce Yaratıcı her devirde insanlığa mesajlarını peygamberlerine gönderdiği bu beyanlarla ulaştırmıştır. Âdem Nebi’den son Peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.s.) kadar çeşitli dönemlerde sahifeler
Devamını Oku >>