Skip to content

Online İlahiyat İdari Kadrosu

Sophia Academy alanlarında uzman kadrosu ile öğrencilerine eğitim vermektedir.

Bahattin Ayyıldız

Başkan

Prof. Dr. Muhittin Akgül

Online İlahiyat Genel Koordinatörü

Dr. Osman Bodur

Akademik Sorumlu ve Sekretarya

Ahmet Özberk

Teknik İşler ve Öğrenci Sorumlusu

Akademik Kadromuz

Dr. Abdullah Pamukcu

Sosyoloji

Hafız Adem Doğan

Kuran Okumaya Giriş

Kuran Okuma Teknikleri

Prof. Dr. Adnan Arslan

Din Felsefesi

Ahmet Özberk

Akademik Araştırma Teknikleri

Prof. Dr. Ayhan Tekineş

İslam Bilimlerine Giriş

İslam Yorum Metodolojisi

Dr. Aykut Avcı

İslam İbadet Esasları

Fıkıh Usulü

İslam Hukuku (Ticaret ve Aile)

Bahattin Ayyıldız

İslam İnanç Esasları

Dr. Hasan Darcan

Dinler Tarihi

Prof.Dr. İsmail Albayrak

Kurana Çağdaş Yaklaşımlar

Doc. Dr. Kadir Paksoy

Hadis İlmi: Hadisleri Anlama ve Yorumlama Metotları

Doç. Dr. M. Refii Kileci

İslam Sanat tarihi 

Prof. Dr. Muhittin Akgül

Kuranı Anlama Yöntemi

Kuran Tarihi

Kuran’ın Ana Konuları

Klasik Arapça Metin Okumaları

Güncel Tefsir Tartışmaları

Orhan Bircan

Tasavvuf

Dr. Osman Bodur

Ana Hatlarıyla Hadis İlmi

Ahlak Hadisleri

Akademik Danışmanlık

Prof. Dr. Osman Eğri

Din Eğitimi

Psikoloji ve Manevi Rehberlik

Dini ve Sosyal İletişim Teknikleri

Alevilik Araştırmaları

Prof. Dr. Osman Kaşıkçı

İslam Aile Hukuku

Güncel Fıkhi Problemler

Dr. Ömer Atilla Ergi

Güncel Kelami Tartışmalar

Prof. Dr. Salim Aydüz

Batıda İslam Araştırmaları

Dr. Selim Koç

Siyer

Necmettin Yalçın

Arapçaya Giriş

Arap Dili ve Grameri 1, 2

Dr. Ahmet Yılmaz

Çağdaş Hadis Problemleri

Prof. Dr. Muhsin Toprak

Sistematik Kelam

Doç. Dr. Orhan Ateş

İslam düşüncesi ve Tasavvuf

Doç. Dr. Ali Çolak

Siyer Felsefesi

Doç. Dr. Yakup Keskin

Klasik ve Çağdaş Dini Akımlar

Dr. Kadir Kan

İslam Tarihi