Ateizm ve Deizm l Dr. Ömer Atilla Ergi

Modern dönemde yaygın itikadi tercihler arasında deizm ve ateizm önemli bir yer tutar. Dr. Ömer Atilla Ergi, bu kavramların tarihi arka planını, ortaya çıkış serüvenini farklı bir sunum tarzıyla izleyicilere takdim etmiştir.