De positie van de vrouw in de Islam

Het dragen van hoofddoek en vele andere aspecten van moslimvrouwen roepen veel vragen op bij velen over de positie van de vrouw in de islam, omdat het vaak geassocieerd wordt met oppressie en submissiviteit van de vrouw. In deze conferentie wordt aan de hand van de Koranteksten en overleveringen van Profeet Mohammed (saw.), stilgestaan bij het onderwerp ‘positie van de vrouw in de Islam’. Ook wordt het onderwerp vergelijkend benaderd met de Bijbelteksten.

De tolerantie van Rumi en zijn hedendaagse vertolking l Prof. Dr. Pim Valkenberg

Rumi is een belangrijke en een zeer geliefde mysticus in de islamitische, maar vooral ook in de westerse wereld. Hij staat bekend om zijn tolerantie en onvoorwaardelijke naastenliefde.
In deze conferentie wordt samen met Prof. Dr. Pim Valkenberg gesproken over de tolerantie en de godvruchtigheid van Rumi (Mewlana Djelaleddin Rumi), over het belang ervan heden ten dage en over zijn hedendaagse vertegenwoordigers in de wereld. Ook vertelt Prof. Dr. Pim Valkenberg over zijn ervaringen omtrent interreligieuze dialoog in Nederland en Amerika.

Vrede in Godsnaam

Er worden in de wereld vele aanslagen en gewelddadige acties gepleegd in de naam van God en religie. Vaak worden deze aanslagen in de naam van Islam gepleegd.
In deze conferentie wordt samen met Prof. Dr. Jan Peters stilgestaan bij het onderwerp Islam en vrede. Hierin staat de volgende vraag centraal: Is de Islam een religie van vrede?

Verlossing door verzoening

Verlossing door verzoening? Een vergelijkende benadering tussen de christelijke en islamitische tradities.
In deze conferentie wordt samen met Prof. Dr. Nico Schreurs gesproken over of en hoe gelovigen van God/Allah door diens erbarmen, mededogen en vergeving verlossing kunnen verwachten en uiteindelijk een oordeel over hun leven vormen.

Veel moslims zoeken asiel in Europa en Nederland

Waarom komen zoveel moslims naar Christelijke Europa om asiel aan te vragen? In deze conferentie wordt door De Heer Gerrit Steunebrink, em. Goddienst en cultuurfilosoof aan de RU, een voordracht gehouden waarin de volgende vragen centraal staan:

1. Is Nederland een beter islamitisch land, dan de zogenaamde moslimlanden?
2. Waarom komen veel moslims naar Nederland en andere Eu landen om asiel aan te vragen?
3. Wat zegt het onderzoek van Scheherazade S. Rehman en Hossein Askari (2010), over in hoeverre islamitische landen islamitisch zijn?

Diversiteit en Islam

De wereld is weer opgeschrikt door twee recente aanslagen in Frankrijk in de naam van de islam. Volgens extremisten zijn niet-moslimlanden een strijdtoneel tussen gelovigen en niet-gelovigen. De Islam zou contact met niet-moslims verbieden en het liefst zien dat iedereen zo snel mogelijk moslim wordt. Is dat eigenlijk wel zo?

In deze conferentie wordt aan de hand van de islamitische geschriften samen met Islamdeskundige Alper Alasag uitgelegd wat de kijk van de islam is op diversiteit. Daarnaast staan de volgende vragen centraal: Hoe ging Profeet Mohammed (vzmh) om met andersdenkenden? Wat zegt de Koran over joden en christenen? Hoe hoort een moslim te reageren op spotprenten?