Skip to content

Entelektüel Cihat l Prof. Dr. Adnan Aslan

Cihad kavramı bazı kesimler tarafından sui istimal edilen önemli bir islami kavramdır. Bu konferansta cihad kavramının neleri kapsadığını ve günümüzde cihad dendiği zaman neyin anlaşaılması gerektiğini Prof. Dr. Adnan Aslan hocamız farklı bir bakış açısıyla bize sunmaktadır.