Ateizm ve Deizm l Dr. Ömer Atilla Ergi

Modern dönemde yaygın itikadi tercihler arasında deizm ve ateizm önemli bir yer tutar. Dr. Ömer Atilla Ergi, bu kavramların tarihi arka planını, ortaya çıkış serüvenini farklı bir sunum tarzıyla izleyicilere takdim etmiştir.

Mevlana’da İnsan, Kainat ve Din Tasavvuru l Halil Şahin

Mevlana islam düşünce ve tasavvuf tarihinde önemli bir konumda bulunan tarihi bir şahsiyettir. Mevlana üzerine çalışmalarıyla tanınan Halil Şahin hocamız Mevlana’da insan, kainat ve din tasavvurunu anlaşılabilir bir şekilde izleyicilerine takdim etmiştir.

İslam Hukukunda Mezhepler l Prof. Dr. Osman Kaşıkçı

Mezhepler konusu islam fıkıh düşüncesinde önemli bir yer tutar. Hocamız mezheplerin neden ortaya çıktığını, mezhepler arasındaki farklılıkların arka planını bir hukukçu ve fıkıhçı gözüyle bizlere takdim etmektedir.

Entelektüel Cihat l Prof. Dr. Adnan Aslan

Cihad kavramı bazı kesimler tarafından sui istimal edilen önemli bir islami kavramdır. Bu konferansta cihad kavramının neleri kapsadığını ve günümüzde cihad dendiği zaman neyin anlaşaılması gerektiğini Prof. Dr. Adnan Aslan hocamız farklı bir bakış açısıyla bize sunmaktadır.