Skip to content

İslam Hukukunda Mezhepler l Prof. Dr. Osman Kaşıkçı

Mezhepler konusu islam fıkıh düşüncesinde önemli bir yer tutar. Hocamız mezheplerin neden ortaya çıktığını, mezhepler arasındaki farklılıkların arka planını bir hukukçu ve fıkıhçı gözüyle bizlere takdim etmektedir.