Skip to content

Kur’an-ı Kerîm’in Nüzûl, Cem’ ve Nokta-Harekelenmesi l Prof. Dr. İsmail Albayrak/ ACU

Kuran tarihi alanında çalışmalarıyla bildiğimiz hocamız, bu konferansında Kuran’ın nuzûl sürecini, toplanması, dağıtılması, hareke ve noktalanması gibi önemli konuları akademik sadelik içerisinde bizlere takdim etmiştir.