Skip to content

Modern Dönemde Rü’yetle İlgili Tartışmalar | Ahmet Özberk

Rü’yet ve hilal konusu modern dönemde tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Ahmet Özberk hocamız, farklı bakış ve açısı ve akademik sunumuyla bu konuya temas etmektedir.