Skip to content

Modernizm, Tarihsellik, Evrensellik Açısından İlahi Hitabın Tabiatı l Dr. Ali Karamanlı

Kuran evrensel bir kitaptır. Bu onda tarihi bir takım olayların olmasına mani değildir. Bu anlamda Kuran’ın tarihselliği üzerine doktora çalışması bulunan hocamız, modern dönemde, tarihsellik ve evrensellik açısından ilahi hitabın tabiatını örnekleriyle akademik ve sade bir uslupla izleyicilere takdim etmektedir.