Skip to content

Sebep ve Sonuçları Açısından Kerbela l Prof. Dr. Osman Eğri

Kerbela olayı, islam toplumunun içini acıtan tarihi bir olaydır. Bu konferansta hocamız, sebeb ve sonuçları açısından Kerbela olayını incelemiş, gayet anlaşılabilir bir uslupla bu tarihi olayı bizlere takdim etmiştir.